Nieuwsbericht

18 januari 2022

De werkgroep Corona heeft naar aanleiding van de praktische adviezen bij capaciteitsproblematiek een draaiboek pop-up geboortecentrum (GBC) opgesteld. 

Door middel van centralisering van zorg in een pop-up GBC kan de beschikbare capaciteit effectief gebruikt worden. Dit draaiboek bevat de basisinformatie en -overwegingen voor het (gefaseerd) centraliseren van de acute en planbare verloskundige zorg in een pop-up GBC.