Nieuwsbericht

12 september 2022
Job Paulus en Rosanne van der Sterre gestart als directieleden KNOV

Met veel enthousiasme zijn 12 september 2022 Job Paulus als waarnemend directeur en Rosanne van der Sterre als waarnemend chef verloskundige gestart bij de KNOV. Ze kijken er naar uit met het nieuwe bestuur aan de slag te gaan. 

Zij volgen Boukje Clason en Franka Cadée op die de honneurs sinds december waarnamen. Er is de afgelopen tijd veel werk verzet op het bureau, waaronder het voorbereiden van twee Algemene Ledenvergaderingen richting een nieuw bestuur, en daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor. 

Met de start van Job en Rosanne, begint ook het nieuwe bestuur. Samen gaan zij hun ideeën en ambities voor de komende periode omzetten in prioriteiten en acties. Boukje en Franka wensen hen veel succes en kijken terug op een bijzondere tijd: “Het was een mooie uitdaging om de primeur van de gecombineerde rol directeur-chef verloskundige vorm te mogen geven. We hebben de kracht van het verenigen van onze verschillende kwaliteiten goed kunnen voelen en benutten.
Op eenzelfde manier wensen we de KNOV de kracht toe die komt van het verenigen van de verschillende kwaliteiten van leden, bestuur, en bureau.”

Job Paulus is te bereiken via: jpaulus@knov.nl
Rosanne van der Sterre via: rvandersterre@knov.nl