Nieuwsbericht

18 januari 2023

Gisteren zijn het Centrum voor geboortezorg van het Dijklander Ziekenhuis en drie verloskundigenpraktijken in regio Noord-Holland gestart met digitale gegevensuitwisseling. Met dit project wordt het mogelijk om onderling gegevens uit te wisselen, en deze op elk gewenst moment actueel binnen te halen. Een implementatie die veel voordeel oplevert voor zowel zwangeren als zorgverleners.

Het Dijklander Ziekenhuis investeert in samenwerking in netwerken om de best mogelijke zorg te kunnen bieden en zorg toegankelijk te houden, nu en in de toekomst. Binnen Geboortehart, de Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) van Waterland en West-Friesland, werken alle geboortezorgverleners al samen. Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, en ook echoscopisten en kinderartsen. De regio loopt hiermee voorop als het gaat om integrale geboortezorg. Er is een goeie band tussen de eerste en tweede lijn en sprake van vertrouwen. Voor cliënten betekent dit dat zij ook bij een medische indicatie hun eigen verloskundige kunnen blijven zien, naast de bezoeken aan het ziekenhuis. Dit wordt door alle partijen gewaardeerd. 

Lees het volledige bericht op de website van Babyconnect: Digitale gegevensuitwisseling gestart in regio Noord-Holland Noord - Babyconnect