Nieuwsbericht

14 juni 2018

Op 13 juni heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de positie van regionale ziekenhuizen. Ter voorbereiding op het debat heeft de KNOV een brief gestuurd aan de woordvoerders van de verschillende partijen.

In de brief hebben wij onze zorgen geuit over de gevolgen van het voorgenomen besluit van de Treant Zorggroep om de kindergeneeskunde en de acute verloskunde in het Scheper Ziekenhuis in Emmen te concentreren. Dit besluit zou betekenen dat vrouwen uit deze regio niet meer kunnen bevallen in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal. Het sluiten van deze ziekenhuizen is een grote aantasting van de keuzevrijheid en de kwaliteit van de geboortezorg.

Grote zorgen bij Kamerleden over sluiting afdelingen in Drenthe

Zoals verwacht ging het debat inderdaad niet alleen over de strengere kwaliteitsnorm waardoor intensive care afdelingen van kleinere algemene ziekenhuizen dreigen te verdwijnen, maar ook over de geboortezorg in Drenthe. CDA Kamerlid Van den Berg riep de minister op om de Kamer in de komende maanden tijdig te informeren over de gesprekken die de Inspectie met Treant voert. Mevrouw Ellemeet van GroenLinks vroeg naar de personeelstekorten in Drenthe en riep de Minister op snel inzicht hierin te verschaffen. Mevrouw Dik-Faber van de ChristenUnie benadrukte dat alle belangen, ook de belangen van gemeenten en hun inwoners, bij het besluit van Treant meegenomen moeten worden en gaf aan dat partijen nu onvoldoende zijn meegenomen. In antwoord op de SP gaf zij echter aan nu nog niet politiek te willen ingrijpen. De VVD vroeg de Minister naar de inzet van de landelijke actieplannen voor het tegengaan tekorten aan medisch personeel. Een belangrijk punt waar wij in onze brief aan de Kamer ook aandacht hebben gevraagd.

Hoe nu verder?

Bij het debat zijn verschillende voor ons relevante moties ingediend. We zullen de woordvoerders de komende week gericht benaderen om de problemen nog nader toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Op 20 juni staat de brief van de Minister over de situatie in Drenthe op de agenda van de Vaste Kamercommissie. Wij zullen bij de woordvoerders van de Tweede Kamer blijven aandringen op het openhouden van de locaties in Hoogeveen en Stadskanaal. We houden u op de hoogte.