Nieuwsbericht

28 mei 2020

De NIPT wordt beschikbaar bij alle meerlingzwangerschappen. Eerder werd de NIPT alleen aangeboden bij zwangerschappen van eenlingen of monochoriale tweelingen. Vanaf 3 juni 2020 wordt de NIPT ook bij zwangerschappen van dichoriale tweelingen, meerlingen en vanishing twins aangeboden bij de screening op down-, edwards- en patausyndroom.

Vergunning verleend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een vergunning verleend voor het aanbieden van NIPT bij alle typen meerlingzwangerschappen. Door deze vergunning kan de NIPT per 3 juni 2020 bij alle meerlingzwangerschappen worden aangeboden. Dat betekent dat de NIPT wordt aangeboden aan vrouwen die zwanger zijn van een:
· Dichoriale tweeling (tweeling met ieder een eigen placenta en vruchtzak).
· Meerling met drie of meer foetussen.
· Vanishing twin.

De NIPT werd al aangeboden bij zwangerschappen van een:
· Eenling.
· Monochoriale tweeling

Wetenschappelijke studie

De NIPT wordt aangeboden in het kader van een wetenschappelijke studie (TRIDENT 1 en 2). De wijziging in inclusiecriteria is een aanvulling op deze lopende studies. De testeigenschappen van de NIPT bij dichoriale tweeling-, meerling- en vanishing twin zwangerschappen worden geregistreerd en gemonitord, zodat er meer gegevens beschikbaar komen over de testkwaliteit bij deze groepen.

Voorlichting betrouwbaarheid NIPT bij tweelingzwangerschappen

Net zoals bij een eenling, klopt ook bij een tweeling de uitslag van de NIPT vaker dan die van de combinatietest. De betrouwbaarheid van de NIPT hangt af van het type tweelingzwangerschap. Bij monochoriale tweelingen is de NIPT even betrouwbaar als bij een eenling. Bij dichoriale tweelingen en meerlingen is de NIPT mogelijk iets minder betrouwbaar dan bij eenlingen. Ook is het niet mogelijk om van de afzonderlijke foetussen een uitslag te geven. Het is daarom niet mogelijk te bepalen of de uitslag geldt voor één kind of meer. Bij een afwijkende NIPT is dus altijd vervolgdiagnostiek nodig. Geef bij counseling speciale aandacht aan NIPT bij dichoriale tweelingen en vanishing twins.

Wijzigingen en meer informatie per 3 juni

· Op de website van het RIVM.
· In de aangepaste e-learning prenatale screening voor counselors.
· In Peridos. De aanvraag voor NIPT in Peridos wordt uitgebreid met de mogelijkheid om aan te geven of het een meerlingzwangerschap betreft.