Nieuwsbericht

07 juni 2018

Vanaf komend najaar wil Treant de acute verloskunde van het Bethesda ziekenhuis en Refaja ziekenhuis concentreren in het Scheper ziekenhuis in Emmen. De KNOV maakt zich ernstige zorgen over het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur van Treant en zet zich volledig in om de verloskundigen in de regio te ondersteunen.

De minister van VWS heeft n.a.v. de brandbrief van verloskundigen uit de regio een reactie aan de kamer gestuurd.

De KNOV:

 • ondersteunt vanuit een interne projectgroep de leden in de regio i.v.m. de problematiek in Drenthe, gezien deze ontwikkelingen direct effect hebben op de verloskundige zorg voor moeder en kind.
 • onderschrijft volkomen dat het Bethesda en Refaja ziekenhuis open moeten blijven voor de acute verloskunde.
 • steunt het pleidooi om de gang van zaken rond de voorgenomen sluiting door onafhankelijke experts te laten onderzoeken.
 • heeft veelvuldig contact met eerstelijns en klinisch verloskundigen in de betreffende regio.
 • ondersteunt de verloskundigen bij de activiteiten die zij ondernemen.
 • is aangesloten op het ROAZ
 • heeft met betrokken stakeholders gesprekken over concentratie van zorg in Drenthe en andere regio's in Nederland.

Verloskundigen ondernemen actie

De verloskundigen in de regio Hoogeveen zetten alles op alles om de verloskundige zorg op adequate wijze te kunnen blijven verlenen in de regio. Zij zetten zich vol in voor het openhouden van de acute verloskunde in de ziekenhuizen.

 • Berichtgeving Dagblad van het Noorden 7 juni:
  Treant moet het besluit om de afdelingen verloskunde en klinische kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten, beter onderbouwen. Dat vindt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
 • Berichtgeving Nationale Zorggids 28 mei:
  Actie tegen voorgenomen sluiting verloskunde in Hoogeveen en Stadskanaal.
 • Berichtgeving RTV Drenthe 19 mei 2018:
  'Dit is een teken dat Hoogeveen blijft strijden voor een volwaardig ziekenhuis'.
 • Berichtgeving RTV Drenthe 16 mei:
  Tegenstanders van de beslissing van Treant Zorggroep om de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen te sluiten, bundelen hun krachten. Zowel politiek als verloskundigen komen in actie.
Ook de KNOV maakt zich ernstige zorgen over het voorgenomen besluit het Bethesda ziekenhuis te sluiten.

Concentratie van zorg

In andere regio's zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van concentratie van verloskundige zorg. Ervaart u knelpunten, wilt u meer weten wat u kunt doen of wat de KNOV voor u kan betekenen? Neem contact op met de KNOV, telefoon 030 282 31 00 of per e-mail via helpdesk@knov.nl.