Nieuwsbericht

05 maart 2024

Verloskundigen die, met het oog op de toekomst, hun krachten bundelen om een sterkere eerste lijn te creëren; dat moedigen wij als KNOV ten zeerste aan. Met het project ‘Organiseren in de regio’ ondersteunen we regio’s in het (verder) vormgeven van een eventuele samenwerking in de vorm van een zorggroep. Met trots kunnen we delen dat er onlangs weer twee nieuwe zorggroepen zijn opgericht en wel in de regio’s Drenthe en Zeeland.  

We spraken met initiatiefnemers Stephanie van den Berg (zorggroep Drenthe) en Kimberly Berendsen en Judith van Dierendonck (zorggroep Zeeland) over hun ervaringen. 

Wanneer is het idee ontstaan om een zorggroep te starten en hoe hebben jullie dit aangepakt? 

“In 2011 hebben we het er voor het eerst over gehad. We hebben ons wat ingelezen, maar de plannen voor een coöperatie belandden in de ijskast, omdat we geen budget hadden en de juridische ondersteuning ontbrak. Toen we in aanraking kwamen met Zorgimpuls hebben we financiële middelen gevonden om verder te gaan. De KNOV-leergroep heeft ons uiteindelijk het laatste zetje gegeven, omdat we ondersteuning kregen”, vertelt Kimberly van zorggroep Zeeland. 

Stephanie van zorggroep Drenthe: “Wij zaten in een kring, maar waren niet zo actief. Wij zijn begin 2023 begonnen om daar wat actiever mee te zijn. We hadden moeite met het rondkrijgen van contracten, maar je mag niet overleggen in verband met concurrentiebeding. We hebben de kring bij elkaar geroepen. Eerst met Berenschot erbij en later met de KNOV. Zij kwamen met het idee voor een zorggroep, omdat er al andere zorggroepen waren opgezet met goede ervaringen. Afgelopen zomer hadden we onze eerste bijeenkomst en net voor Kerstmis hebben we getekend bij de notaris.” 

Welke kansen zien jullie? 

“Meer kansen voor de eerste lijn, uitbreiding van de eerstelijns zorg. Als we niet verenigen zien we de eerste lijn volledig verdwijnen op termijn. We moeten de preventieve zorg veel breder trekken en hier de juiste financiering voor krijgen. Met het oprichten van een zorggroep heb je een onderhandelingspositie aan tafel om het een en ander in gang te kunnen zetten”, aldus Judith. 

“We staan samen sterker, door te spreken vanuit één mond. Het gaat over invloed en het vormen van een sterke eerste lijn om als één groep te kunnen handelen. Dan kan je ook als gelijkwaardige partners met de zorgverzekeraars inzetten op de beste kwaliteit”, beaamt Stephanie. 

Hoe hebben jullie voor draagvlak gezorgd bij de achterban? 

“We hebben Carolien Bronkhorst, projectleider van de KNOV, uitgenodigd voor onze kringvergadering. Zij kon uitleg geven en mensen motiveren voor een zorggroep. Daarnaast hebben we werkgroepen georganiseerd, praktijkopdrachten gegeven om actieve betrokkenheid te creëren en hebben we met elkaar gesproken over onze missies, visies en beoogde jaarplan”, vertelt Stephanie. 

Kimberly: “Je kunt mensen alleen motiveren als ze zien dat ze er beter van worden. Dus veel informatie en uitleg geven en een toekomstbeeld schetsen. Voorbeelden geven van andere regio’s en vanuit de KNOV. Wat kun je bereiken als je samen gaat werken? Substitutie van zorg, onderhandeling over passende tarieven bij zorgverzekeraars. Verloskundigen voelen daar de noodzaak.” 

Welke uitdagingen zijn jullie tegengekomen? 

Kimberly: “Het heeft even geduurd om iedereen gemotiveerd te krijgen. Blijven herhalen en de kracht van positieve benadering. Een andere uitdaging zijn de praktijken die er minder baat bij hebben. Zij hebben minder drive. Als één iemand minder gemotiveerd is, drukt dat gelijk op de groep. Daarom is het belangrijk om positieve voorbeelden uit andere regio's te blijven delen.” 

“Bij ons was het papierwerk bij de notaris een grote uitdaging. Dit heeft veel tijd en energie gekost.  Onze notaris had nog niet vaak te maken gehad met het fenomeen zorggroep. Het is de moeite waard hierop te letten bij het kiezen voor een notaris. Ook de zoektocht naar een goede zorgmakelaar was lastig, maar we hebben iemand gevonden”, aldus Stephanie. 

Hoe heb jij de rol van de KNOV ervaren? 

Stephanie: “Heel fijn, vooral dat er een vast aanspreekpunt is waar je op terug kunt vallen. Je kunt laagdrempelig een mailtje sturen of even bellen en je krijgt direct een antwoord. Daarnaast is het hebben van een leergroep heel prettig, want je begint net en kunt van elkaar leren in plaats van zelf het wiel opnieuw moet uitvinden.” 

Ook Judith sluit zich aan bij de woorden van Stephanie. “We kunnen met al onze vragen bij de KNOV terecht. Daarnaast zijn er standaard documenten beschikbaar en is er juridische ondersteuning. We zijn stap voor stap meegenomen in het proces om een zorggroep te worden en daarom zijn we nu waar we zijn.” 

Heb je nog tips voor andere regio's die een zorggroep willen starten? 

“Ga en wil niet te snel. Doe alles stap voor stap. Neem je achterban langzaam mee, dat is voor hen al snel genoeg”, aldus Judith. 

Stephanie: “Vraag om hulp bij de KNOV als je een zorggroep wilt oprichten. Vooral in het begin komt er veel op je af en heb je veel vraagtekens. Daarbij hulp krijgen van een vast aanspreekpunt is heel fijn. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er zijn al standaard documenten die je kunnen helpen.”  

Meer informatie 

Wil je in jouw regio ook een zorggroep oprichten of heb je zelf innovatieve samenwerkingsafspraken of ideeën met collega verloskundigen? Neem dan contact op met projectleider Carolien Bronkhorst, via  cbronkhorst@knov.nl.  

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden vanuit ZonMw.