Nieuwsbericht

12 juni 2024

De vakantieperiode komt eraan en daarmee nemen de vragen bij de KNOV Helpdesk over het afgeven van een zogenaamde fit-to-fly-verklaring toe. Mag je als verloskundige zo’n verklaring afgeven? Nee, dat mag niet. In dit artikel leggen we je uit waarom. 
 

Je mag als verloskundige geen fit-to-fly-verklaring afgeven, omdat je niet kunt verklaren dat een zwangere gezond is om op een specifiek moment te vliegen. Wat wél mag, is een verklaring afgeven dat een vrouw zwanger is en of er bepaalde medische belemmeringen of complicaties zijn. 

Fit-to-fly-verklaring 

Als een zwangere vrouw je vraagt om een fit-to-fly verklaring, dan mag je daar dus geen gehoor aan geven: 

  • Zeg dat je geen fit-to-fly-verklaring mag afgeven;
  • Geef eventueel op verzoek van de zwangere vrouw een zwangerschapsverklaring af; 
  • Geef aan dat de zwangerschapsverklaring geen garantie geeft dat ze mag vliegen;
  • Vermeld dat de vliegtuigmaatschappij uiteindelijk bepaalt of ze mag vliegen of niet;
  • Vraag waar de reis naartoe gaat;
  • Adviseer de zwangere vrouw om contact op te nemen met de vliegtuigmaatschappij om te vragen welke eisen worden gesteld. Dit is vooral belangrijk bij landen in Azië, Afrika, (Zuid-)Amerika. Landen en vliegtuigmaatschappijen hanteren verschillende regels met betrekking tot zwangerschap en vliegen.  
     

Zwangerschapsverklaring 

Als verloskundige mag je op verzoek van de zwangere vrouw een zwangerschapsverklaring afgeven met de a terme datum/aantal weken zwangerschap. Je kunt aanvullend verklaren wat de gezondheidstoestand gerelateerd aan de zwangerschap was op het moment dat je haar op een bepaalde datum voor het laatst hebt gezien. 

Je moet een zwangerschapsverklaring wel ondertekenen, een gescande handtekening is niet voldoende. De verklaring is verder vormvrij, maar het heeft de voorkeur dat je de verklaring afgeeft op briefpapier van de praktijk. Je hebt dan zelf volledig in de hand wat je wel en niet verklaart en zit niet vast aan een format van een vliegtuigmaatschappij. 

Wil je toch een verklaring afgeven op het briefpapier van de vliegtuigmaatschappij? Wees er dan alert op dat je niet meer verklaart dan strikt noodzakelijk. Doe geen uitspraken over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. In alle situaties geef je de verklaring aan de zwangere en niet rechtstreeks aan de vliegtuigmaatschappij. 

Geen garantie

De zwangerschapsverklaring is geen garantie dat de zwangere vrouw ook daadwerkelijk zou kunnen vliegen. Uiteindelijk bepaalt de vliegtuigmaatschappij dit. De verklaring geeft ook geen garantie dat er niets kan gebeuren tijdens de vlucht. Als er iets met een zwangere vrouw gebeurt tijdens de vlucht, dan ben je daarvoor in beginsel niet aansprakelijk. Dit ligt anders als je een verklaring afgeeft dat alles op dat moment in orde is en dat je verzuimd hebt om bepaalde risico’s en/of complicaties te noemen.