Nieuwsbericht

07 juni 2022
De eerste Landelijke Opleidersdag Verloskunde heeft plaatsgevonden!

Uitwisseling en leren van elkaar zo omschreef Marianne Nieuwenhuijze het thema tijdens de opening van de eerste Landelijke Opleidersdag Verloskunde op 2 juni. Opleidingen en opleiders kunnen leren van elkaar om de studenten een goed en veilig leerklimaat te geven. Een veilig leerklimaat is belangrijk om zo goed mogelijk door de opleiding komen en afstuderen als competente professionals die klaar zijn voor de praktijk. Deze dag is gezamenlijk vormgegeven door de opleidingen en de KNOV vanuit de Landelijke werkgroep buitenschools onderwijs.

Voorzitter van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde: “Een van de uitdagingen die wij zien is de capaciteit. Moeten we meer studenten gaan opleiden? Dat hangt onder meer af van het capaciteitsonderzoek dat nu plaatsvindt. Waarschijnlijk wel om de tekorten in de geboortezorg op te kunnen vangen. En daar hebben we de opleiders heel erg hard bij nodig, omdat de opleiders het essentiële deel van de opleiding vormgeven door het goed opleiden van studenten in de praktijk.” Om dit kracht bij te zetten is tijdens de Landelijke Opleidersdag Verloskunde een campagne gelanceerd voor het werven van meer stageplaatsen en collega’s te inspireren studenten in de praktijk op te leiden.

Hierna gingen de opleiders uiteen om opleiding specifieke informatie te ontvangen over de actuele ontwikkelingen in het onderwijs en specifiek in relatie tot het buitenschools leren. Om 12.30 uur was het de beurt aan Dr Jos Ahlers. Hij hield een interessant en enthousiast verhaal over ‘Verschillende generaties op de werkvloer’. Na de lunch konden de deelnemers workshops volgen over ‘Het creëren van een veilig leerklimaat’, ‘Succesvol stagelopen’ en ‘Begeleiden van een VIO met stagestress’. De dag werd vrolijk afgesloten, waarna het tijd was voor de borrel.