Nieuwsbericht

02 januari 2023

De BEN heeft een bericht gepubliceerd in hun nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom het echokwaliteitsregister en wat dit voor jou als (verloskundig) echoscopist betekent. Hieronder lees je het volledige bericht van de BEN.

Nieuwsbericht BEN

Door de enorme toename van het aantal logboeken dat ter beoordeling is ingediend evenals het aantal herkansingen, zijn de laatste tijd een aantal kinderziektes in het registratiesysteem vastgesteld. Als gevolg daarvan loopt het proces niet zoals de BEN dit had ingeregeld en is de communicatie hierover en hierdoor ernstig in gebreke gebleven. Dat betreurt de BEN enorm en is daarom met een herstructurerings proces gestart door te investeren in mensen en middelen, zodat deze problemen zo snel mogelijk opgelost kunnen worden.

Momenteel is de BEN met het IT-bedrijf bezig de technische problemen in kaart te brengen met als doel dat de kwaliteit en continuit van de processen zijn geborgd. Het is nu niet te voorzien hoeveel tijd hier precies voor nodig is.

Helaas hebben de problemen met het systeem ook geleid tot vertraging bij de beantwoording van vragen van geregistreerden. Het bestuur van de BEN kan zich voorstellen dat dit tot onrust en onvrede heeft geleid. De BEN doet haar uiterste best om zo spoedig mogelijk vragen van geregisteerden te beantwoorden. Daarvoor heeft zij per 1 Januari een medewerker kwaliteit en klachten aangetrokken. Ook zet het bestuur zich ervoor in om de gevolgen van de systemenproblemen voor jou te beperken. Dit doet de BEN in overleg met de KNOV.

Wat betekent dit voor jou?

1. Je hebt een oproep ontvangen voor het indienen van een herkansingslogboek 1.1) maar hebt dat vooralsnog niet ingediend Je ontvangt een bericht van de BEN over de verlenging van de termijn voor het indienen van je herkansingslogboek. 1.2) en hebt je herkansingslogboek ingediend Je ontvangt een bericht van de BEN over een door jou te maken keuze tot verlenging van de termijn voor het indienen van je herkansingslogboek, of het doorzetten van de beoordelingsprocedure.

2. De periode van (her)registratie (van 2 jaar) is verlopen of zal binnenkort verlopen Je hoeft niets te ondernemen totdat je een oproep van de BEN hebt ontvangen voor het indienen van een logboek. De registratie duurt voort totdat er een beslissing is genomen over de herregistratie op basis van de logboekbeoordeling en behaalde accreditatie.

3. Je verricht minder dan 100 termijnecho’s en/of 100 echo’s) biometrie per jaar: één jaar na (her)registratie is verlopen of zal binnenkort verlopen Je hoeft niets te ondernemen totdat je een oproep van de BEN hebt ontvangen voor het indienen van een logboek. De registratie duurt voort totdat er een beslissing is genomen op basis van de logboekbeoordeling.

4. Je hebt vragen gesteld over of bezwaar gemaakt tegen een logboekbeoordeling of een beslissing van het Bureau Echokwaliteitsregister. Er wordt op korte termijn contact met je opgenomen, in elk geval voor 28 Februari 2023

Voor iedereen geldt de aanbeveling, in elk geval bij twijfel aan je vaardigheden: volg een hands-on training en doe zoveel mogelijk ervaring op. Zodra duidelijk is wanneer de technische problemen opgelost zullen zijn, zal de BEN dit bekend maken via een nieuwsbericht