Nieuwsbericht

20 oktober 2020

In mei 2020 is in verband met het coronavirus de registratieperiode voor het kwaliteitsregister voor alle verloskundigen met zes maanden verlengd. Omdat de coronapandemie helaas nog niet voorbij is, heeft het bureau van de KNOV gekeken naar de noodzaak en eventuele mogelijkheden voor uitstel of aanpassing van de eisen voor herregistratie. De opties zijn besproken met het beleidsorgaan dat hier de besluiten over neemt.

De voorlopige conclusie is dat we momenteel geen noodzaak zien voor een extra verlenging of aanpassing van de eisen voor herregistratie. Een van de redenen hiervoor is dat er maar een beperkt aantal verloskundigen is die op korte termijn herregistratie moet aanvragen. Uiteraard blijven we de situatie volgen. In november komt het beleidsorgaan weer bij elkaar om de situatie opnieuw te bekijken.

Kom je wel in de knel met je herregistratie, dan kijken en denken we graag met je mee. Neem hiervoor contact met ons op via kwaliteitsregister@knov.nl of 030-369 09 07.