Nieuwsbericht

09 maart 2020

Het RIVM voert de regie over het landelijke beleid met betrekking tot COVID-19. De KNOV volgt de berichtgeving van het RIVM op de voet. Wij adviseren u om naast onze berichtgeving ook de berichtgeving van het RIVM over het coronavirus in de gaten te houden.

Hoe verleen ik zorg in de thuissituatie aan vrouwen die ziek zijn, een verdenking van het virus hebben en/of huisgenoten hebben die ziek zijn?

Neem contact opnemen met de regionale GGD. Als u op huisbezoek moet gaan, volgt u de instructies van de GGD. In het protocol van de NHG vindt u een omkleedprocedure met instructies voor het aantrekken en uitdoen van persoonlijke beschermingsmiddelen (.pdf) en een uitgebreide instructiefilm over het gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen van Centers for Disease Control and Prevention (10:43 min).

Inzet zorgprofessionals

Het RIVM heeft het advies voor de inzet van zorgprofessionals tijdens uitbraak en het protocol Monitoring en maatregelen contacten van een bevestigde patiënt aangepast. Dit advies geldt ook voor medewerkers in extra- en intramurale zorg, tot besluitvorming in het afstemmingsoverleg bij VWS op 9 maart en op basis van inzichten uit het lopende onderzoek in Noord-Brabant.

Distributie beveiligingsmaterialen

Woensdag 4 maart was er een spoedoverleg bij het ministerie van VWS om met alle betrokken veldpartijen, ook met leveranciers, te komen tot een landelijke richtlijn om de tekorten van medische hulpmiddelen zo goed als mogelijk te regisseren. Aandacht op nationaal niveau gaat met name uit gaat naar mondmaskers.
Maandag 9 maart is er een spoedoverleg op het ministerie van VWS waarbij de bestelling, distributie en voorraadvulling van overige medische hulpmiddelen op de agenda.
GGD GHOR Nederland inventariseert momenteel wat de behoefte in uw regio is, maar verloskundigenpraktijken worden hierbij vergeten. Daarom heeft de KNOV een landelijk signaal afgegeven bij de GGD GHOR. Ook vragen wij u dit regionaal bij de GGD te laten weten.

Borgen continuïteit verloskundige zorgverleners bij ziekte/ (dreigend) personeelstekort

Er zijn nog geen signalen dat er regionaal problemen ontstaan m.b.t. uitval van personeel. Als de uitbraak vordert, kan het echter nodig zijn om regionaal maatregelen te treffen in samenwerking met GHOR, GGD, gemeenten en tweedelijnszorg. Capaciteit kan via de reguliere kanalen op regionaal gebied besproken worden.

Vragen over praktijkvoering

Heeft u specifieke vragen over uw praktijkvoering? Dan kunt u het beste contact opnemen met hun regionale GGD. Zij zijn door het RIVM aangewezen om met zorgverleners te communiceren. Op dit moment gelden voor alle praktijken, zoals verloskundigenpraktijken, geen andere
maatregelen dan die al op de site van RIVM gepubliceerd zijn.