Nieuwsbericht

02 april 2020

Naar aanleiding van de Corona-crisis is KNOV in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Op dit moment wordt door ZN beleid ontwikkeld ten behoeve van de financiële situatie van de zorgverleners. We verwachten deze regeling op zeer korte termijn.

De regeling zal waarschijnlijk bestaan uit twee onderdelen:

1. Een prestatie gericht op continuïteit. Deze prestatie zal een oplossing bieden bij significante omzetderving als gevolg van Corona. 2. Een prestatie gericht op de extra kosten die zorgverleners maken als gevolg van Corona.

Hoe dit beleid er specifiek voor verloskundigen uit gaat zien is nog niet bekend. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de KNOV en ZN om hier meer duidelijkheid in te krijgen. Wij houden u op de hoogte.