Nieuwsbericht

30 mei 2023

Florien van Rij is sinds april 2022 beleidsadviseur geboortezorg bij de KNOV. Zij is coördinator van de ZonMw-aanvraag en secretaris van de Commissie Kwaliteitsgelden. Florien vertelt over haar taken en verantwoordelijkheden en de stand van zaken van de ZonMw-aanvraag voor het tweede deel van 2023 en die van 2024.

‘Ik coördineer onder andere de ZonmW-aanvraagprocedure. Dit houdt in dat ik de planning van de aanvraag maak, een overzicht bijhoudt van alle (potentiële) projecten die aangevraagd worden en ik ben secretaris van de Commissie Kwaliteitsgelden. Deze commissie bestaat uit verloskundigen en cliëntenorganisaties. Ik stuur de bureaumedewerkers aan om zich aan de deadlines te houden en bespreek regelmatig de stand van zaken met de directie en het bestuur. Daarnaast onderhoud ik de contacten met ZonMw, over de aanvraagprocedure, de toekomst van het programma Kwaliteitsgelden Verloskunde en over de voortgang van de projecten. Tot slot maak ik de begroting.