Nieuwsbericht

08 februari 2018

De KNOV heeft de speerpunten voor contractering 2019 opgesteld. In het IVOZ, in samenwerking met verloskundigen, werken we deze speerpunten uit tot bespreekpunten met de zorgverzekeraars.

Groepscontractering

Vanuit de wens krachten te bundelen in de regio is de KNOV samen met een aantal regio's een aanpak voor groepscontractering aan het ontwikkelen. Naar verwachting is de aanpak, met verschillende vormen, daarvan eind februari klaar. Tevens worden de lange termijn gevolgen voor het mogelijk ongecontracteerd werken verder uitgewerkt.

Wij houden u via de website en nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkeling.