Nieuwsbericht

19 september 2022

Op woensdag 12 oktober vindt de gratis conferentie ‘Samen voor een Kansrijke Start’ plaats. Deze wordt georganiseerd voor geboortezorgprofessionals en professionals uit het sociaal domein die werken met zwangere of net bevallen cliënten in kwetsbare situaties én voor beleidsmakers en stakeholders. Van 09.30 tot 17.00 uur worden er op verschillende manieren handvatten geboden voor succesvol samenwerken. Zo zijn er diverse sprekers en verschillende workshops. Aanmelden kan hier.

De KNOV onderstreept het belang van het landelijke actieprogramma ‘Kansrijke Start’ en de rol van de verloskundigen in het verbinden van het medisch en sociaal domein. Het ministerie stelt subsidies beschikbaar aan gemeenten om lokale coalities op te starten met alle betrokken partijen om de zorg voor het kin in de eerste 1000 dagen (vanaf conceptie) te verbeteren.

Voor meer informatie over ‘Kansrijke Start’ klik hier.