Nieuwsbericht

06 september 2023

Ontwikkelen evaluatietool

Verloskundigen volgen regelmatig geaccrediteerde (na)scholingen, trainingen, workshops en congressen. De accreditatiecommissie van de KNOV beoordeelt alle bij- en nascholingsactiviteiten van scholingsaanbieders bij aanvraag van de accreditatie. Scholingen worden nu niet standaard geëvalueerd. Met het ontwikkelen van een evaluatietool gaan we structureel meten of dat wat geaccrediteerd is ook overeenkomstig onderwezen wordt. Daarvoor gaan we een evaluatievragenset ontwikkelen waarvan de uitkomsten automatisch verwerkt worden.  

Toegevoegde waarde

De evaluatietool heeft toegevoegde waarde voor de deelnemer, de aanbieder en de KNOV. Door de resultaten terug te koppelen aan de scholingsaanbieders en aan de accreditatiecommissie wordt continu de kwaliteit van de bij- en nascholing gemonitord en verbeterd. Dit verbetert de kwaliteit van de scholing voor de deelnemers en het vak.  

Het project

Het project loopt tot 1 maart 2024. De werkgroep is samengesteld en is medio augustus van start gegaan. Een klankbordgroep zal met regelmaat de uitkomsten van de werkgroep beoordelen en feedback geven.  

Als je meer informatie wilt over dit project, stuur dan een mail naar Sharon van de Veerdonk, projectleider, svandeveerdonk@knov.nl of neem telefonisch contact op, 06-54797540.   
 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.