Nieuwsbericht

07 december 2023

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft op verzoek van demissionair staatssecretaris van Ooijen het advies “Kinderen uit de Knel” opgesteld. De Raad benoemt uitdrukkelijk dat als het goed gaat met de ouders het meestal ook goed gaat met de kinderen. Daarom beschrijft zij uitgebreid dat de belangen van kinderen vroegtijdig moeten worden meegewogen bij (overheids)beleidsbeslissingen (denk bijvoorbeeld aan de beleidsdomeinen wonen en schuldhulpverlening) over ouders. Juist om een escalatie van problematiek te voorkomen. Daarnaast pleit zij ervoor dat hulp- en/of zorgverlening zo zou moeten worden ingericht dat (informele) sociale netwerken tussen ouders worden versterkt.  

De Raad benoemt CenteringZwangerschap (interactieve prenatale groepszorg) als goed voorbeeld waarbij naast aandacht voor verloskundige zorgverlening ook aandacht is voor het creëren van een informeel sociaal netwerk.  Vrouwen benoemen dat dit voor hen meerwaarde heeft vanwege de herkenning én de diversiteit tussen de deelnemers, wat meestal ook zorgt voor herkenning en steun na de zwangerschap. 

In de woorden van de RVS: interactieve prenatale groepszorg is een uitgelezen kans om zowel het bonding capital (een netwerk van gelijken) als het bridging capital (een netwerk van diversen) in de wijk te verstevigen.  

De KNOV is trots dat de verloskundige beroepsgroep, dankzij de inspanningen van velen waaronder TNO, de stichting CenteringZorg en voormalig KNOV-medewerkers, dit zorgmodel van de grond heeft gekregen. Het toenemend bewijs van de effectiviteit van groepszorg, waaronder een afname van zorgkosten op langere termijn, een toename van het werkplezier van zorgverleners en het enthousiasme waarmee zwangeren van dit zorgmodel gebruik maken, heeft geleid tot de recente financiële vergoeding van de meerkosten door de NZA.  

De implementatie heeft van velen een lange adem gevraagd.  Het is een kroon op al dat werk dat de RVS dit zorgmodel als een goed voorbeeld benoemt. Door het inzetten van dit model binnen de verloskunde wordt er in een vroeg stadium bijgedragen aan (de transitie naar) ouderschap binnen de community. Gesteld kan worden dat een klein zaadje in de verloskunde kan uitgroeien tot een mooie bloem. De volgende stappen zijn het laten groeien van vele bloemen, door een toename van praktijken die dit model gaan aanbieden, maar ook het doorzetten van dit model in de jeugdgezondheidszorg.