Nieuwsbericht

29 augustus 2019

Carola Groenen, de voorzitter van de KNOV, is door de radiozender BNR geïnterviewd over het probleem bij ziekenhuizen om een plek te vinden waar vrouwen kunnen bevallen. Een oplossing kan zijn dat verloskundigen de bevalling afmaken als dat medisch verantwoord is in het ziekenhuis.

Het capaciteitsprobleem is nu structureel geworden. Verloskundigen moeten in het hele land, en met name in Utrecht en Noord en Zuid-Holland, rondbellen voor een plek in het ziekenhuis. Oorzaak is toenemende krapte aan gespecialiseerd opgeleid zorgpersoneel in ziekenhuizen. Ook de kraamzorg kampt regionaal met te weinig personeel. Daardoor is er in de keten van kraamzorg, verloskundigen, ziekenhuizen en ambulancediensten een toename van werkdruk. Door de vakantieperiode wordt deze krapte vergroot. Het is een landelijk probleem, waarbij er zelfs ziekenhuizen zijn die afdelingen voor geboortezorg moeten sluiten.

Verloskundigen bieden een oplossing

Verloskundigen hebben op dit moment geen landelijk tekort en kunnen meer bevallingen afmaken als dat medisch verantwoord is, zodat vrouwen in een ziekenhuis van keuze kunnen bevallen. De continuïteit van zorg door de verloskundige verhoogt het gevoel van rust en veiligheid bij de barende vrouw. Ook de druk op het ziekenhuis vermindert daardoor. Deze oplossing leidt wel tot extra werk, waarover afspraken gemaakt moeten worden in de keten en met verzekeraars. De ketenpartners zorgen ervoor dat bevallende vrouwen altijd ergens terecht kunnen.

Een goede oplossing voor moeder en kind

In geval van een melding dat een ziekenhuis geen plek heeft, bevalt 80% van de vrouwen niet op de plek van keuze en steeds vaker zelfs in een ziekenhuis buiten de regio. 40% van de bevallingen verloopt stressvoller. Er is sprake van onzekerheid en soms ook dreigende onveiligheid.

Het radio-interview is te beluisteren via: https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10388111/een-thuisbevalling-maar-dan-in-het-ziekenhuis