Nieuwsbericht

27 juni 2018

Het FBZ heeft samen met andere werknemersorganisaties een brief naar de NFU gestuurd met een ultimatum ten behoeve van de Cao UMC. Dit ultimatum verliep dinsdag 19 juni om 9.00 uur. De NFU is in haar reactie niet ingegaan op de eisen van de 67.000 werknemers.

Op dinsdag 19 juni hebben de betrokken werknemerspartijen - behalve AC/FBZ zijn dat FNV, CNV en CMHF - overleg gevoerd. Nu de NFU blijk geeft niet serieus in te gaan op de eisen van de werknemersorganisaties, is besloten over te gaan tot het voorbereiden van acties.

Loon, werkdruk en generatieregeling

De werknemersorganisaties pleiten voor een marktconforme loonsverhoging voor de medewerkers in de UMC's. Het voorstel van NFU voldoet daar op dit moment nog niet aan. Daarnaast vinden de werknemersorganisaties het van groot belang dat in de cao afspraken worden gemaakt over de aanpak van de werkdruk en dat er - net als in de algemene ziekenhuizen en andere zorgbranches - een generatieregeling wordt afgesproken voor werknemers van 60 jaar en ouder.

Ten slotte willen de werknemersorganisaties de stagevergoeding in de Cao UMC afspreken voor alle stagiair(e)s, inclusief coassistenten.

Bijeenkomsten

In alle UMC's worden bijeenkomsten gehouden om te kijken naar de mogelijke vervolgstappen. Op www.fbz.nl staan alle bijeenkomsten vermeld. Er volgt een aankondiging voor deze bijeenkomst via uw UMC.

Op donderdag 28 juni vindt een nieuwe bijeenkomst plaats in het VUMC, De Rijn van 16.00-18.00 uur. Andere bijeenkomsten die plaatsvinden zijn:

  • Radboudumc: 4 juli 2018, Kasteel Heyendael, Beelkamer, 16:00-18:00 uur
  • UMCG: 5 juli 2018, 16:15-17:30 uur
  • Maastricht UMC+: 10 juli 2018, Greepzaal op niveau 4 in het hoofdgebouw 11:30-13:30 uur

FBZ

De KNOV is vertegenwoordigd in De Federatie van Beroepen in de Zorg (FBZ), ten behoeve van de klinisch verloskundige leden. De FBZ behartigt collectief de belangen van zorgprofessionals op het gebied van arbeidsvoorwaarden/CAO's.

Meer informatie

Lees meer informatie over de onderhandeling Cao UMC.