Nieuwsbericht

16 januari 2018

Het afgelopen jaar zijn er een aantal nieuwe CAO's afgesloten in Nederland. Onder voorwaarden is het mogelijk dat u als lid (werkzaam onder een CAO) in aanmerking kunt komen voor een vergoeding van de vakbondscontributie. De KNOV heeft dit in de CAO's waarbij zij via FBZ contractpartner is, geregeld.

Sla uw eigen CAO hierop na

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor deze vergoeding, adviseert de KNOV haar leden de eigen CAO hierop na te slaan.