Nieuwsbericht

15 februari 2018

Op donderdag 8 februari heeft het eerste overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao UMC. Deze cao heeft betrekking op tweedelijns verloskundigen in universitaire ziekenhuizen.

De werknemersorganisaties, waaronder FBZ – waar KNOV federatiepartner van is – kiezen voor toekomstgerichte afspraken. Deze afspraken moeten gelden voor alle umc-medewerkers. Maatwerkafspraken waarbij medewerkers afhankelijk zijn van hun leidinggevende of van HRM, zijn onwenselijk omdat ze kunnen leiden tot willekeur.

Lees meer informatie over FBZ

Inzet van werknemer en werkgever

De inzet van de werknemers is:

  • Een loonstijging van 3,5%
  • Generatiebeleid waarbij betrokken medewerkers vrijwillig de keuze krijgen mee te doen
  • Opleiden en ontwikkelen als recht
  • Aanpakken van de werkdruk

De werkgever (NFU) kiest vooral voor een inzet gericht op:

  • Maatwerk - Uitspelen van jong/oud
  • Uitspelen van verschillende beroepsgroepen tegen elkaar.
  • Zoeken naar verslechteringen om ruimte te creëren om verbeteringen te financieren.

De werkgevers hebben ingezien dat zij de werknemersorganisaties onvoldoende hebben kunnen overtuigen van een gezamenlijk ambitieniveau. Dat heeft ertoe geleid dat zij hun huidige inzetbrief van tafel halen. De werkgevers zullen komen met een nieuwe meer concrete inzet waaruit meer ambitie spreekt.

Hiervoor zeggen de werkgevers tijd nodig te hebben. De onderhandelingen zullen worden vervolgd op 14 maart. De KNOV houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen