Nieuwsbericht

20 oktober 2020

Beroepsmatige blootstelling aan de stof cadmium kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van ongeboren kinderen. Ook kan cadmium via borstvoeding schadelijk zijn voor baby’s en kan het een nadelig effect hebben op de vruchtbaarheid van vrouwen en mannen. Dit stelt de Gezondheidsraad in een advies aan de staatssecretaris van SZW.

Werken met cadmium

Cadmium is een metaal dat met name gebruikt wordt voor de productie van batterijen. Ook komt het voor in pigment voor verf en coatings. Mensen die werkzaam zijn in bedrijven waar cadmium wordt geproduceerd of verwerkt, kunnen er mee in aanraking komen. Vooral bij werkzaamheden als lassen en slijpen kunnen door verhitting cadmiumdampen vrijkomen.

Schadelijkheid

De Gezondheidsraad classificeert cadmium (en acht cadmiumverbindingen) als stof die wordt verondersteld toxisch te zijn voor de menselijke voortplanting. Voor de effecten op of via borstvoeding adviseert de raad de classificatie ‘kan schadelijk zijn via de borstvoeding’.

De Engelstalige publicatie ‘Cadmium and selected cadmium compounds’ en de Nederlandse samenvatting ervan zijn te vinden via de website van de Gezondheidsraad.