Nieuwsbericht

29 december 2015

De Belastingdienst heeft bepaald dat de KNOV 21% BTW moet heffen over tarieven van de registers van de KNOV. Deze BTW-verplichting geldt voor registratie van het kwaliteitsregister, het versieregister en het echoregister. 

Per 1 januari 2016 wordt deze BTW doorberekend aan de gebruikers van de registers.

Nieuwe tarieven

 • Registratie echoregister (eenmalige bijdrage): 
  • € 54,45 inclusief btw voor KNOV-leden en niet-KNOV-leden
 • Registratie versieregister (eenmalige bijdrage):
  • € 30,25 inclusief btw voor KNOV-leden  
  • € 60,50 inclusief btw voor niet-KNOV-leden

Kwaliteitsregister:

Met de invoering van PE online heeft het kwaliteitsregister een efficiëntieslag gemaakt waardoor de personele lasten lager zijn geworden. Als gevolg hiervan wordt het tarief met 20% verlaagd. De kosten voor een registratieperiode van vijf jaar bedragen hierdoor 400 euro (i.p.v. 500 euro).

In bepaalde gevallen werd er op het standaardtarief voor het kwaliteitsregister korting verleend. Deze kortingen vervallen per 1 januari 2016.

Kosten voor een registratieperiode van vijf jaar: 

 • € 484,- inclusief btw voor KNOV-leden
 • € 968,- inclusief btw voor niet-KNOV-leden

Verloskundigen die nog geen herregistratie hebben aangevraagd via PE-online, ontvangen een jaarfactuur. Voor hen geldt vanaf 1 januari 2016 het volgende jaartarief:

 • € 96,80 inclusief btw voor KNOV-leden
 • € 193,60 inclusief btw voor niet-KNOV-leden