Nieuwsbericht

03 december 2019

De Taskforce Rookvrije Start vraagt in aanloop naar het Algemeen Overleg op 18 december 2019 middels een ingezonden brief aandacht voor een gezonde en rookvrije start voor ieder kind. De Taskforce vraagt de Tweede Kamer sneller hogere accijnzen in te voeren dan nu de bedoeling is.

Cijfers

Uit de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap 2018 blijkt dat 7% van de vrouwen nog rookt in de zwangerschap tegenover 9% in 2016. Dit zijn afgeronde cijfers: de daling is van 8.6% naar 7.4% gegaan en dat is onvoldoende. Het is terugvalpercentage is niet verbeterd: van 46% (2016) naar 43% (2018) (statistisch niet significant).

Het RIVM toonde in november 2018 al aan dat de voorgenomen acties uit het Preventieakkoord onvoldoende zijn om de ambities voor zwangere vrouwen te kunnen halen. De Taskforce gaat daarom op zoek naar aanvullende maatregelen.
De Wereldgezondheidsorganisatie stelt vast dat verhoging van de tabaksaccijnzen de meest effectieve maatregel is om roken terug te dringen.