Nieuwsbericht

05 november 2020

Heb jij het al gelezen? Wij presenteren met trots het meerjarenplan en het jaarplan 2021 voor de aankomende ALV. Een meerjarenplan met een duidelijke koers en een duidelijke stip op de horizon en een jaarplan met de concrete vertaling ervan voor 2021. En vanzelfsprekend hebben velen van jullie met ons meegedacht en input geleverd; via werkgroepen, afstemming overleggen en als reactie op de oproep die we 2x op de website geplaatst hebben. Dank voor alle input, de KNOV zijn we samen.

Onze koers bevat de volgende 5 thema’s met hierbij concrete ambities.
1. Werken in partnerschap met zwangeren. 2.Behalen van resultaten in de regio.
3.Lobbyen voor de beste geboortezorg met de unieke positie van verloskundigen hierin. 4.Verbeteren van kwaliteit.
5.belangenbehartiging en serviceverlening voor onze leden.

Al onze activiteiten vallen onder deze 5 thema’s. Elk thema kent concrete ambities en hebben we vertaald in te bereiken resultaten. Want daar gaan we voor! En dat doen we samen! Het KNOV bureau en de leden van onze vereniging. We werken samen in werkgroepen, commissies, klankborden en raden en we zien elkaar bij studiedagen of andere activiteiten de we binnen de vereniging landelijk of regionaal organiseren. Kijk voor een overzicht hiervan op de website.

De komende ALV is gedwongen weer een online ALV, ik hoop echt de laatste… Om het zoveel mogelijk toch een ‘samen’ ALV te laten hebben meerdere leden in het programma een rol. Ik hoop dat jij er 13 november ook bij bent.

Krachtig geluid

In het meerjarenplan en het jaarplan maken we geen onderscheid in waar je werkt of welke specialisatie je hebt. Immers, de meeste activiteiten, kwaliteit, lobby en belangenbehartiging zijn op alle verloskundigen van toepassing. Met daarbij uiteraard ruimte voor specifieke ondersteuning voor de verschillende werksettings en specialisaties. Het is immers onze eenheid die ons in de grootste kracht zet. Omdat we allen verloskundigen zijn en één zijn in onze unieke professionele attitude. Dat maakt ons krachtig. En een krachtig geluid hebben we de komende 10 jaar, gelet op de landelijke ontwikkelingen, hard nodig.

Daarbij blijven goede discussies belangrijk; juist de verschillende input van vele verloskundigen verrijkt het gesprek en verstevigt onze standpunten. Om daarna met een gedragen gezamenlijk geluid naar buiten te kunnen treden, want dan bereiken we de meeste impact. En dat is waar we de komende jaren voor gaan: ‘Met onze unieke verloskundige impact naar de beste geboortezorg’. Onze diversiteit en verschillende werksettings maken ons krachtiger en maakt onze impact groter. Ik omarm dat, laten we dat allemaal omarmen.

Graag tot 13 november op de ALV. 

Carola Groenen