Nieuwsbericht

07 april 2020

De KNOV heeft een bijdrage geleverd voor het Coronadebat van 8 april as. Verloskundigen doen er samen met alle andere partners er alles aan om de geboortezorg in de lucht te houden en in het belang van zwangere vrouwen zo ongestoord mogelijk doorgang te laten vinden.

Gezien de verwachte ontwikkelingen en escalatie van de Corona-pandemie wordt dat een steeds grotere uitdaging.

  1. We hebben voldoende en adequate mondkapjes en ander beschermingsmateriaal nodig om onze verloskundigen en hun cliënten te beschermen tegen de besmetting van Corona.
  2. We hebben nu een besluit van VWS nodig om de BIG-registratie te verruimen voordat we in de situatie komen dat er tekorten zijn aan verloskundigen. Wanneer we wachten, wat de suggestie van VWS is, en de tekorten zijn aan de orde is verruiming van de BIG-registratie een maatregel die te laat komt.

Ad 1) Het beroep op de eerstelijns geboortezorg wordt steeds groter. Poliklinische ondersteuning vanuit ziekenhuizen valt op sommige plaatsen weg door de capaciteitsproblemen vanwege Corona, en verloskundigen worden geacht dit op te lossen. Een goed voorbeeld hiervan is het geboortehotel in Uden, als alternatief voor de poliklinische geboortezorg in ziekenhuis Bernhoven. Tevens overwegen steeds meer zwangere vrouwen, op dit moment bang vanwege Corona voor het bevallen in het ziekenhuis, een thuisbevalling en mijden het ziekenhuis. Uiteraard pakken verloskundigen dat op om de ziekenhuizen te ondersteunen in hun strijd tegen Corona. En blijven we benoemen dat zwangere veilig in het ziekenhuis kunnen bevallen als daar een medische noodzaak voor is. Met de verspreiding van Corona loopt ook het aantal zwangere vrouwen met Corona ook op, en de symptomen zijn lang niet altijd zichtbaar. Verloskundigen mogen niet de positie komen dat zij moeten kiezen tussen de noodzakelijke zorg voor de zwangere vrouw en het oplopen van een besmetting door Corona. Ook moet de bescherming adequaat zijn: bij een thuisbevalling is er sprake van een zeer intensief contact tussen zwangere en verloskundige.

Daarom verzoekt de KNOV de minister van VWS om verloskundigen te voorzien van voldoende adequaat beschermingsmateriaal bij thuisbevallingen en controles door verloskundigen.

Ad 2) De KNOV heeft een aantal scenario’s ontwikkeld die in de toekomst kunnen plaatsvinden in de geboortezorg onder de druk van een escalatie van Corona. Eén van de scenario’s is een massale uitval van verloskundigen vanwege een verdere toename van de Corona-pandemie. Hierdoor kunnen verloskundigen door hun frequente en noodzakelijk contacten met zwangere vrouwen en gebrek aan bescherming uitvallen. In het meest extreme scenario, kan het betekenen dat de thuis- en poliklinische bevallingen geen doorgang meer vinden en alles geconcentreerd moet worden in een verloscentrum in een ziekenhuis. Dat betekent nog meer organisatorische belasting voor de ziekenhuizen, die nu reeds overbelast dreigen te worden.

De KNOV wil er alles aan doen om dat scenario te voorkomen in het belang van de continuïteit van de geboortezorg aan zwangere vrouwen. Eén van de maatregelen is het verzoek om de BIG -registratie voor verloskundigen nu te verruimen voordat we voor de situatie komen te staan dat er tekorten zijn. Hierdoor kunnen we beschikken over verloskundigen waarvan de registratie weliswaar recent verlopen is, maar nog steeds bekwaam zijn om het vak van verloskundige zelfstandig uit te voeren. Als we te lang wachten en de tekorten zijn aan de orde, is verruiming van de BIG-registratie een maatregel die te laat komt.

De KNOV verzoekt de minister van VWS de BIG-registratie van verloskundigen nu te verruimen om over voldoende verloskundigen te beschikken als er snel tekorten dreigen.

De geboortezorg levert onder zeer moeilijke omstandigheden een stevige bijdrage aan de continuïteit van de zorg voor kwetsbaar en nieuw leven. Onze achterban begrijpt niet waarom deze maatregelen, die voor andere beroepsgroepen reeds zijn genomen, in de geboortezorg dreigen uit te blijven. Deze maatregelen zijn nu nodig in het kader van de continuïteit van de geboortezorg en een adequate bescherming van onze verloskundigen.