Nieuwsbericht

02 april 2020

Tijdens deze zware crisis doen verloskundigen er alles aan om te zorgen dat de bevallingen ongestoord en veilig door gaan. Verloskundigen staan voor het principe dat de zwangere vrouw de keuze heeft om thuis of in het ziekenhuis te bevallen, ook in regio’s waar de ziekenhuiscapaciteit in gedrang komt. Samen met andere partijen in de geboortezorg wordt daar dan een oplossing gezocht. Een goed voorbeeld is het geboortehotel in Uden.

De KNOV hoort ook veel signalen dat vrouwen ongerust zijn over het bevallen in het ziekenhuis. Verloskundigen roepen zwangere vrouwen op om tijdig bij hun eigen verloskundige of behandelend gynaecoloog te melden dat ze ongerust zijn of twijfels hebben over de plek van bevalling. De verloskundige bekijkt samen met haar cliënt de oplossingen binnen de bestaande lokale situatie.