Nieuwsbericht

22 april 2021

Het huidige bestuur van midwives4mothers (m4m) heeft na uitvoering overleg met het bestuur van de KNOV besloten haar taken neer te leggen. Een verschil van visie in governance tussen de KNOV en het bestuur van m4m is hiervoor de oorzaak.

Door het eindigen van het IJsland twinning project in samenkomst met Covid-19, is er een natuurlijke bezinningstijd ingelast voor de KNOV stichting m4m. Mede door Covid-19 vraagt de oriëntatie op een nieuw project wat meer tijd. Het bestuur van m4m is van mening dat de nieuwe lange termijn keuzes dan ook beter door een nieuw bestuur gedaan kunnen worden. Het aftredende bestuur draagt de stichting, ook in de toekomst, een warm hart toe en zal zorg dragen voor een zorgvuldige overdracht.

Belangrijk hierbij om te weten is dat:
• De ledengelden (donaties) in de stichting blijven tot er gekozen wordt voor een nieuw project door de KNOV en het nieuwe m4m bestuur.
• De KNOV heeft besloten de statuten van de stichting op te frissen en in lijn brengen met de geldende WHO governance voor non-governementele organisaties en de ‘goede doelen’ status van m4m.

Heb je interesse in de vacante posities van het m4m bestuur? Stuur dan een mail naar directie@knov.nl.