Nieuwsbericht

17 juli 2018

De NZa heeft het bezwaar van de zorgverzekeraars na de hoorzitting over de tarieven verloskunde 2018 op 4 van de 5 bezwaargronden niet gevolgd. Aanvullend onderzoek van de NZa heeft wel tot de conclusie geleid dat de tariefvaststelling per 2018 met 1,45% lager vastgesteld zou moeten worden. Daarnaast zal de NZa een incidentele afslag (voor de duur van 1 jaar) in de tarieven per 2019 opnemen ten behoeve van een correctie met materiële terugwerkende kracht van de tarieven 2018. Op advies van de KNOV en ZN wordt deze correctie door de Nza niet met terugwerkende kracht in de maximumtarieven 2018 toegerekend.

De correctie is verwerkt in de maximumtarieven 2019. De tarieven 2019 zijn licht gestegen, maar zijn minder gestegen door de correctie van 1,45 %.

Correctie maximumtarieven

Na raadpleging bij Zorgverzekeraars Nederland en de KNOV heeft de NZa besloten om de correctie van de tarieven 2018 niet met terugwerkende kracht toe te rekenen aan de tarieven 2018. Dit zou een grote administratieve last met zich meebrengen en de noodzaak tot het openbreken van bestaande contracten. De maximumtarieven in 2018 blijven zoals deze zijn vastgesteld door de NZa.

Verwerking van het tarief

Nu bekend is dat de maximumtarieven over 2018 definitief zijn vastgesteld, verwerkt de KNOV deze zo spoedig als mogelijk in de salarisschaal voor verloskundigen in loondienst en het calculatieschema zelfstandige waarneming over 2018. Ook andere documentatie wordt op basis van dit besluit up to date gebracht.

Beroep op de uitspraak

De uitspraak van de NZa staat 6 weken open voor beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.