Nieuwsbericht

29 april 2022
Bericht van de kiescommissie

Met dit bericht willen we jullie informeren over de resultaten van de ledenpeiling die in opdracht van de kiescommissie is gedaan en over de sollicitaties naar de bestuursfuncties (voorzitter, financieel-economisch en algemeen bestuurslid).  

Maar allereerst stellen we jullie voor aan een nieuw lid van de kiescommissie, Sabine van Kooten. Zij volgt Sylvia van Kospoth op, die zich eerder terugtrok uit de commissie. Sabine is eerstelijns verloskundige, getrouwd en woon- en werkachtig aan de rand van de Veluwe in een middelgrote praktijk. Ze is als waarneemster gestart en nu sinds twee jaar in de maatschap. Daarnaast is ze in verschillende werkgroepen actief. Met twee jaar werkervaring is Sabine in het bestuur van de regionale vereniging gestapt en daar heeft ze de functie van penningmeester op zich genomen. 

Ledenpeiling 

De peiling is uitgevoerd met als doel te onderzoeken of er draagvlak onder de leden bestaat om een externe bestuursvoorzitter aan te stellen die niet lid is van de KNOV, wanneer deze kandidaat over expertise en kwaliteiten beschikt die we niet aantreffen bij kandidaten die wél lid zijn van de KNOV. In de peiling zijn twee opties met betrekking tot de nieuwe voorzitter van het KNOV-bestuur voorgelegd. De peiling is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl in opdracht van de kiescommissie. Via deze weg is een eerlijke stemming gewaarborgd. 

In totaal 686 leden hebben meegedaan aan de ledenpeiling, oftewel 21% van de leden. Dit is voldoende om met 95% zekerheid betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de resultaten. We zijn blij dat zoveel leden op korte termijn hebben meegedaan aan de peiling. Het laat zien dat niet alleen de kiescommissie maar ook veel leden betrokken zijn op de route richting een nieuw bestuur. Daar voelt de kiescommissie zich enorm door gesteund. 

Voor optie 1 (Een externe kandidaat is prima wanneer deze kandidaat over de benodigde kwaliteiten beschikt die bij leden ontbreken) kiest 67,35%.  
Voor optie 2 (Een interne kandidaat (lid van de KNOV) heeft te allen tijde de voorkeur) kiest 32,65%.  

Dit houdt in dat met voldoende betrouwbaarheid geconcludeerd kan worden dat de meerderheid van de leden een externe kandidaat als voorzitter prima vindt, wanneer deze kandidaat over de benodigde kwaliteiten beschikt die bij leden die zich voor deze functie hebben aangemeld, ontbreken. Voor alle duidelijkheid: de uitslag betekent niet dat een interne voorzitterskandidaat wordt uitgesloten. Het betekent voor de kiescommissie dat ze ook kan kijken naar kandidaten die zich voor deze functie als niet KNOV lid hebben opgegeven. 

Resultaat sollicitaties naar bestuursfuncties 

Inmiddels heeft de kiescommissie naar de reacties van alle kandidaten kunnen kijken. Het zijn er in totaal 21, waarvan 9 reacties van verloskundigen (KNOV leden). Uitgangspunten bij de beoordeling van de reacties  zijn onder andere aanwezigheid van CV én een goede motivatiebrief. Na een zorgvuldige en gezamenlijke analyse heeft de kiescommissie besloten 10 kandidaten uit te nodigen voor een eerste gesprek. Deze gesprekken vinden plaats op dinsdag 10 en donderdag 12 mei op het kantoor van de KNOV in Utrecht.  

Na de eerste gesprekken besluit de kiescommissie vrijdag 13 mei as. welke kandidaten ze graag voor een tweede gesprek op woensdag 18 mei uitnodigt. Op vrijdag 20 mei besluit de kiescommissie welke kandidaten ze voordraagt aan de ALV. Nadat de betreffende kandidaten hiermee ingestemd hebben, krijgt elk van hen de gelegenheid om zich te presenteren via de (social) media van de KNOV. 

In de ALV van 24 juni as. zal een afvaardiging namens de kiescommissie het proces dat ze met alle zorgvuldigheid de afgelopen maanden heeft doorlopen nader toelichten. We hopen van harte dat via deze route de KNOV het bestuur krijgt dat ze zo hard nodig heeft en verdient. Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Mail deze dan naar kiescommissie@knov.nl.