Nieuwsbericht

17 mei 2022

Op dit moment zijn de eerste sollicitatiegesprekken afgerond die zijn gevoerd door een afvaardiging van de kiescommissie. We zijn onder de indruk van de gesprekken met de kandidaten, waarin inhoud en visie gecombineerd werden met passie, betrokkenheid en energie. De gesprekken geven ook al een mooi beeld van combinaties van kandidaatbestuursleden als team en ook daar zijn we blij mee. Dat heeft een enorme positieve weerslag op ons als kiescommissie en het intensieve proces dat wij met elkaar doorlopen. De tweede ronde is op 18 mei en hiervoor zijn de kandidaten inmiddels uitgenodigd. 

Drie kandidaten die uitgenodigd waren voor een individueel gesprek, hebben in aanloop naar dit gesprek laten weten alleen als collectief met ons in gesprek te willen. Dit collectief bestaat uit vijf leden. We hebben ze uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 18 mei en hebben de twee leden van wie het CV en motivatiebrief nog ontbrak gevraagd om deze alsnog te sturen.  

Voordracht tijdens ALV

Na de gesprekken besluiten we welke kandidaatbestuursleden we voordragen aan de ALV. Dit wordt in de week van 23 mei bekend gemaakt. Zoals eerder gecommuniceerd in deze updates hebben we ervoor gekozen alleen de kandidaten voor te dragen die we geschikt vinden om het nieuwe bestuur te vormen. En kunnen de leden tijdens de ALV met hun stem laten weten of ze akkoord gaan met deze voordracht, of niet. De kiescommissie doet er alles aan om ervoor te zorgen dat er een breed gedragen KNOV bestuur komt en doet dan ook een oproep aan alle leden om tijdens de ALV van hun stemrecht gebruik te maken.  

Het is belangrijk dat we als kiescommissie het proces dat we hebben doorlopen goed uitleggen. Tijdens de ALV van 24 juni zal een afvaardiging namens de kiescommissie dit proces nader toelichten. En ook in de aanloop naar de  ALV wordt het proces en de keuze voor deze kandidaten nog verder uitgelegd in deze nieuwsbrief en op het inspiratienetwerk.  

Webinar bestuurskandidaten

Zodra bekend is welke kandidaten als bestuurslid voorgedragen worden, krijgt elk van hen de gelegenheid om zich aan jullie voor te stellen via de mediakanalen van de KNOV. Daarnaast is er op donderdag 9 juni van 19.30-21.00 uur een webinar waarin de kandidaatbestuursleden centraal staan. We nodigen leden van harte uit voor dit webinar, waarover we jullie binnenkort nog apart berichten. 

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Mail deze dan naar kiescommissie@knov.nl.