Nieuwsbericht

08 januari 2020

Onderstaand bericht is gisteren verstuurd vanuit Perined.

'Vanuit Perined zijn we al een aantal maanden met (o.a.) de KNOV, de eerstelijns verloskundige softwareleveranciers (VIS’en), Nictiz en Babyconnect in gesprek om tot een oplossing te komen die leidt tot een goede registratie van jullie LVR data met zo min mogelijk inspanning voor de verloskundigen.

In een overleg vorige maand hebben we gezamenlijk moeten constateren dat de nieuwe aanlevermethode (kernset 2.2/2.3 via HL7v3) nog steeds implementatieproblemen ondervindt. Er is echter niet eenduidig aan te wijzen waar het probleem nu ligt. Daarom is besloten om het geheel in één keer met elkaar te analyseren en op te lossen. Deze maand zijn daarvoor twee hele dagen uitgetrokken. Alle betrokkenen - en hun systemen - zijn dan in één kamer verzameld (onder andere verloskundigen, VIS’en, Babyconnect, Perined en Peridos). Begin februari berichten wij jullie uitgebreid over achtergronden, details en voortgang van de nieuwe aanlevermethode.

Wat betekent dat voor de verloskundigenpraktijken en de aanlevering van 2019?

Nu de deadline voor de aanlevering 2019 steeds dichterbij komt (aanleverdeadline 1 maart 2020) adviseren wij de verloskundigenpraktijken die gebruik maken van Vrumun, Orfeus of Onatal om de oude methode te gebruiken voor de aanlevering van de LVR1 2019.

Indien er door de verloskundigenpraktijken al eerder berichten over 2019 zijn verstuurd die door het systeem zijn geweigerd, dan dienen deze berichten opnieuw via de oude methode aangeleverd te worden. Voor eventuele vragen hierover kunt u terecht bij Perined via 030 – 369 08 00 of via info@perined.nl.

Toelichting KNOV

Bovenstaande Perined-bericht met het advies om de LVR1 2019 alleen via de oude ‘LVR1’-methode aan te leveren, kan terecht leiden tot discussie over de hoeveelheid werk die dat met zich meebrengt. De KNOV begrijpt dat ‘LVR1-aanlevering’ voor verloskundigenpraktijken een administratieve last is. Toch acht de KNOV het van groot belang dat verloskundigenpraktijken hun ‘LVR1-data 2019’ aanleveren. Niet alleen om de landelijk verplichte indicatoren te kunnen leveren, maar ook en vooral voor de kwaliteitsborging van de perinatale zorg. Dank voor jullie inzet!