Nieuwsbericht

11 april 2020

Beste leden,

Wat een moeilijke tijd maken we op de wereld met elkaar door. Overal is iedereen met man en macht aan het werk om in de zorg alles zo goed mogelijk te regelen en dit moest heel snel!

Voor deze pandemie had niemand een draaiboek klaar liggen. Samen met jullie, onze leden, hebben we heel hard gewerkt aan en in de verloskundige zorg en daar ben ik erg trots op! Wat hebben we dat goed en snel gedaan. We zien deze eerste fase nu tot afsluiting komen, de inhoudelijke werkwijze is helder en eenduidig vormgegeven en wordt door jullie ingezet in de verloskundige zorg. 

Leden kunnen op ons rekenen: we blijven opkomen voor jullie belangen, zodat de continuïteit van de geboortezorg gewaarborgd blijft. Op de agenda staan op dit moment prominent de financiën, voldoende PBM’s en de beschikbaarheid van testmaterialen.

Met twee leden van de Taskforce hebben we de eerste contouren van de tweede fase besproken. We zijn er immers nog niet, Corona is nog niet ons land uit. Er staat ons nog wat te doen voordat we terug in de ‘normale’ werkstructuur ons werk kunnen doen.

Deze pauze, dit Paasweekend, is voor iedereen goed, ook voor de leden van de Taskforce die zoveel werk hebben verzet.

Dinsdag bespreken we fase 2 met elkaar en nemen jullie daar dan uiteraard weer in mee.

Voor nu fijn paasweekend!

Hartelijke groet,
Charlotte de Schepper