Nieuwsbericht

07 augustus 2018

Na de goede samenwerking in 2017 heeft de KNOV ook voor 2018 overkoepelende afspraken gemaakt met het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem. KNOV-leden kunnen hierdoor tegen een scherp tarief een abonnement klachtenfunctionaris afsluiten. Met het CBKZ zijn duidelijke afspraken gemaakt over de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de klachtenfunctionaris.

De meeste verloskundige praktijken hebben zich inmiddels voor 2018 aangemeld. Echter, uit eerdere ervaringen blijkt dat waarnemers het aanmelden hiervoor soms over het hoofd kunnen zien, terwijl ze hiertoe wettelijk verplicht zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Dan raadt de KNOV je dringend aan om dit alsnog te doen. Op deze manier voldoe je ook in 2018 aan uw verplichtingen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De belangrijkste voordelen van het abonnement op een rij

  • Scherp tarief: Voor 2018 geldt een abonnementstarief van € 35,- (exclusief BTW). Je voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting om een klachtenfunctionaris te regelen (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Het tarief is inclusief de complete afhandeling van klachten.
  • Professioneel: De afhandeling van klachten gebeurt door gekwalificeerde en ervaren klachtenfunctionarissen.
  • Klachtenregeling: Klachtenfunctionarissen van het CBKZ werken volgens de klachtenregeling van de KNOV. Die is in samenspraak met representatieve cliëntenorganisaties opgesteld en voldoet aan alle wettelijke eisen.
  • Laagdrempelig: Cliënten kunnen met hun klacht terecht op een speciaal telefoonnummer en een- beveiligde - website die specifiek wordt ingericht voor klachten.
  • Helpdesk: Met een klachtenabonnement kun je met al jouw vragen terecht bij de helpdesk van het CBKZ.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met CBKZ, tel 0183 682 829 of info@cbkz.nl.