Nieuwsbericht

03 januari 2023

Hoe ervaren collega verloskundigen het begeleiden van een student? En wat betekent het voor een student om geen stageplek te hebben? Klinisch verloskundigen werkzaam in het ziekenhuis OLVG delen hun ervaring. 

Voor Studenten Verloskunde van de landelijke opleidingen Verloskunde, is niet altijd een stageplek beschikbaar. Het stagetekort blijft een uitdaging voor onze beroepsgroep, ook in 2023. Eén vio (verloskundige in opleiding) extra begeleiden per praktijk maakt verschil. Samen met samenwerkende opleidingen Verloskunde en de KNOV is de campagne gestart waarin verloskundigen en studenten hun betekenisvolle ervaringen delen.