Nieuwsbericht

21 juni 2022
Bedenktijd abortus wordt afgeschaft

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging om de verplichte wettelijke bedenktijd bij abortus te schrappen. Een vrouw die bij een abortuskliniek komt met het verzoek tot een zwangerschapsafbreking hoeft hierdoor niet meer verplicht vijf dagen na te denken of zij daadwerkelijk achter deze keuze staat.

De huidige wet werd door de indieners van het voorstel, Jan Paternotte (D66), Attje Kuiken (PvdA), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Jeroen van Wijngaarden (VVD), gezien als betuttelend en onnodig, omdat de meeste vrouwen die in een kliniek komen al grondig over hun abortuswens hebben nagedacht.