Nieuwsbericht

26 november 2015

Onlangs heeft Significant het onderzoek basistakenpakket (BTP) opgeleverd. Het takenpakket beschrijft alle activiteiten die door eerstelijns en klinisch verloskundigen worden verricht, zowel cliëntgebonden taken als niet-cliëntgebonden taken, en de bijbehorende tijdsbesteding. U kunt het deel van het rapport dat verslag doet van de taken en tijdsbesteding onderaan deze pagina downloaden.

BTP als nulmeting bij inrichting integrale zorg

Het basistakenpakket wordt gebruikt als een nulmeting bij gesprekken met zorgverzekeraars en andere beroepsgroepen over integrale zorg en de berekening van integrale tarieven, waarbij taakherschikking en substitutie wordt meegenomen. Het BTP kan worden gebruikt als input van de verloskundige component bij de berekening van integrale tarieven.

BTP voor eerstelijnsverloskundigen

Voor eerstelijnsverloskundigen vormt het nieuwe basistakenpakket het startpunt voor gesprekken met ZN en de NZa over de normpraktijk en de daarmee samenhangende tarieven. De KNOV zet in op een verlaging van de normpraktijk waardoor er meer tijd voor de zwangere beschikbaar komt.

BTP voor klinisch verloskundigen

Voor klinisch verloskundigen vormt het basistakenpakket een aanvulling op de argumenten voor formalisering van de functie, normstelling en kwaliteitsborging.