Nieuwsbericht

09 februari 2021

Sinds 2019 is de KNOV samen met de NVOG, NVK, NPF en Stichting Zelfbewustzwanger bezig met de ontwikkeling van de richtlijn Beleid >41 weken zwangerschap.

In 2019 is er een multidisciplinaire werkgroep gevormd om de richtlijn NVOG serotiniteit uit 2007 te herzien. Uitgangspunt van de werkgroep was het ontwikkelen van een gezamenlijke richtlijn op basis van de meest recente literatuur, waardoor er in het land eenduidig beleid komt voor zwangerschappen met een amenorroeduur voorbij 41 weken zwangerschap. Met de informatie beschreven in de richtlijn en in de implementatieproducten kan de cliënt gecounseld worden en kiezen welk beleid zij wil volgen.

Het proces

Het proces is niet altijd gemakkelijk geweest. We zijn blij dat er consensus is bereikt over een richtlijn waarbij de cliënt na counseling zelf mag bepalen welk beleid ze wil volgen tussen 41 en 42 weken zwangerschap. In dit traject is ook rekening gehouden met de recent gepubliceerde SWINDEX-studie en de bevindingen zijn daarin meegenomen.

Aandacht voor implementatie

De richtlijn is door de KNOV Verloskundig Adviesraad Standaarden beoordeeld en zij hebben het bestuur geadviseerd om deze richtlijn te autoriseren. Het is belangrijk aandacht te hebben voor implementatie en monitoring. Daarom verschijnt er gelijktijdig met de richtlijn een handreiking, die toelichting geeft over de wetenschappelijke onderbouwing, over de basis van deze richtlijn en die uitlegt hoe de aanbevelingen praktisch in een VSV kunnen worden geïmplementeerd.

Autorisatiefase loopt tot 15 februari

We hebben verschillende signalen uit het land ontvangen dat de richtlijn al in het land circuleert, omdat de autorisatieprocedure van de NVOG openbaar is. Deze autorisatiefase loopt tot 15 februari. Wanneer alle beroepsverenigingen de richtlijn autoriseren, start vanaf dat moment de implementatiefase. In de week van 15 februari zal hier meer berichtgeving over plaatsvinden.