Nieuwsbericht

28 mei 2015

Het College Perinatale Zorg (CPZ) vraagt de KNOV om vier VIL onderwerpen te autoriseren: Zwangerschapsdiabetes, Positieve discongruentie, Foetale groeirestrictie en Virale hepatitis. Deze onderwerpen staan op de agenda tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni 2015.

VIL

De VIL is het landelijke instrument om onderscheid te maken tussen fysiologie en pathologie, risicobeoordeling en risicoselectie. Basis voor de uitgangspunten van de VIL zijn de fysiologische benadering van zwangerschap en geboorte en de expertise van verloskundigen om dit te kunnen beoordelen. Daarmee is de VIL van cruciaal belang voor het voortbestaan van een zelfstandige 1e lijn.

Deskundigheid en professionele autonomie van verloskundigen om individuele afwegingen te maken, moeten voldoende tot zijn recht komen in de VIL. Alleen dan kan de VIL een goede basis vormen voor goede samenwerking, in welk zorgmodel dan ook. De inzet van de KNOV is om vast te leggen wanneer er sprake is van fysiologie en wanneer de inzet van specialistische zorg nodig is, zoveel als mogelijk op basis van evidence. Dit is nodig gezien de maatschappelijke ontwikkelingen met de focus op risico denken en het voorkomen van perinatale sterfte, met als gevolg een toename van interventies zonder aantoonbare meerwaarde.

Besluitvorming autorisatie door de KNOV-leden

De 4 VIL onderwerpen worden onafhankelijk aan u als KNOV-lid voorgelegd ter besluit. Er zijn 3 keuzemogelijkheden bij de autorisatie van de onderwerpen: ja, nee en nee tenzij. Ja, en nee spreken voor zich. De keuzemogelijkheid nee tenzij wordt voorgesteld, omdat:

  • Dit een duidelijk signaal geeft over het vastleggen in de VIL van de deskundigheid en professionele autonomie van verloskundigen.
  • Het effect van niet autoriseren tenzij, is dat het onderwerp opnieuw in de expertgroep wordt geagendeerd. De KNOV vertegenwoordigers in de expertgroep VIL kunnen door het ALV besluit het behoud van de fysiologie en de expertise van de verloskundige sterk inbrengen.

ALV besluit

Tijdens de ALV kan over de afzonderlijke 4 VIL onderwerpen als volgt gestemd worden:

  • A. Zwangerschapsdiabetes: ja; - nee; - nee, tenzij.
  • B. Positieve discongruentie: ja; - nee; - nee, tenzij.
  • C. Foetale groeirestrictie: ja; - nee; - nee, tenzij.
  • D. Virale hepatitis: ja; - nee; - nee, tenzij.