Nieuwsbericht

25 januari 2018

Wereldwijd sterven 300.000 vrouwen per jaar aan de gevolgen van zwangerschap en bevalling, waarvan 99% in lage-inkomenslanden. De WHO heeft een werkgroep die als doel heeft deze moedersterfte te verminderen. Ank de Jonge vertegenwoordigt de ICM in deze werkgroep.

Maternal Death Surveillance and Response

Het doel van deze werkgroep, de 'Technical Working Group' met de naam 'Maternal Death Surveillance and Response (MDSR)', is het ondersteunen bij het implementeren van interventies om de verloskundige zorg te verbeteren. Ook perinatale sterfte wordt deels meegenomen, maar deze sterfte is in veel regio's zo hoog dat het niet haalbaar is om alle sterftegevallen te onderzoeken.

MDSR is een systematisch proces van documenteren en evalueren van alle maternale sterftes en op basis daarvan verbeteren van de zorg. Een belangrijk middel om de zorg te verbeteren is maternale en perinatale audit. De werkgroep wil de ervaringen die in verschillende regio's zijn opgedaan bij elkaar brengen zodat deze kennis wereldwijd verspreid en toegepast kan worden.

Verschillende organisaties vertegenwoordigd

In de WHO werkgroep zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd, zoals UNICEF, FIGO en USAID. Ank de Jonge, verloskundige en universitair hoofddocent van de afdeling Midwifery Science, AVAG/ VUmc, vertegenwoordigt de ICM. Zo nodig vervangt Marianne Nieuwenhuijze haar. Zij is lector Midwifery Science aan de Academie Verloskunde Maastricht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ank de Jonge via ank.dejonge@vumc.nl