Nieuwsbericht

10 mei 2022

Op 24 juni vindt de Algemene Ledenvergadering plaats en de conceptagenda voor de ALV staat inmiddels op de website. In tegenstelling tot voorgaande ALV’s bespreken we voorafgaand aan de vergadering graag een aantal onderwerpen van deze agenda met jullie tijdens ‘KNOV in gesprek’:

  • Integrale bekostiging
  • Kwaliteitsregister BEN
  • Organiseren in de regio (verbinding binnen de regio’s, tussen de regio’s en tussen de regio’s en het KNOV bureau)

De data van KNOV in gesprek (het wekelijkse vragenuurtje op de dinsdagmiddag) waarop de ALV agenda aan bod komt zijn: 17 mei, 24 mei en 31 mei. Op deze drie data worden alle drie de onderwerpen besproken en is ook een bestuurslid aanwezig. De Teamslink voor KNOV in gesprek vind je achter de inlog in de agenda op de website, je vooraf inschrijven is niet nodig.

Inschrijven en stemmen

Op 12 mei ontvang je per mail de uitnodiging voor de ALV. In de uitnodiging staan drie opties: deelname in Hotel Van der Valk in Utrecht, deelname via Zoom of geen deelname, maar wel stemmen. Belangrijk verschil met voorgaande edities is dat je niet automatisch een link krijgt waarmee je kunt stemmen. Wil je dus je stem kunnen uitbrengen op 24 juni, schrijf je dan in om een stemlink te ontvangen.

We hopen jullie te zien tijdens KNOV in gesprek én natuurlijk op 24 juni, live of online!