Nieuwsbericht

22 februari 2020

Hogeschool Rotterdam heeft in samenwerking met Perined Ageeth Rosman benoemd tot lector Audit en Registratie bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Rosman gaat zich met name richten op de zorg rondom de zwangerschap en geboorte van een kind.

De lector gaat onderzoeken hoe de profielen in de geboortezorg beter kunnen worden ingericht, afgestemd op een integrale samenwerking. Volgens Rosman zijn de huidige profielen mogelijk te hard gedefinieerd om te passen binnen een systeem van integrale zorg: “Vandaag de dag weten we dat armoede en sociale omstandigheden invloed hebben op zwangerschappen en bevallingen. Daarom gaan we binnen het lectoraat nieuwe risicoprofielen aanmaken, waar we zorgpaden aan koppelen. Vervolgens kijken we per wijk wat het risicoprofiel is, zodat zorgverleners beter zorg op maat kunnen bieden. Meer zorg op maat in plaats van zorg op basis van een groepsdefinitie. Simpelweg omdat we met meer persoonlijke factoren rekening moeten houden. Zodat ook vrouwen in armoede of met bijvoorbeeld een verslaving de juiste zorg krijgen tijdens hun zwangerschap en bevalling. Daar heeft iedereen recht op.” Hiermee draagt Rosman bij aan de wens van het Ministerie van Volksgezondheid toe te werken naar een integrale en persoonsgerichte zorg waarbij de schotten tussen de verschillende zorgprofessionals wegvallen.

Audit en registratie

Bij het deel audit richt Rosman zich op zwangerschappen en bevallingen waarbij de uitkomst anders is dan verwacht. Ze kijkt vanuit en met verschillende disciplines naar de zorg die geleverd is en of dat in overeenstemming is met de zorg zoals die volgens de richtlijnen geleverd had moeten worden. En of een ongewenste uitkomst van de zwangerschap of bevalling gerelateerd kan worden aan het afwijken van de standaard zorg voor moeder of kind. Het tweede deel van het lectoraat richt zich op onderzoek met data uit de perinatale registratie. Bij Perined, waar beroepsorganisaties samenwerken die zich bezighouden met de geboortezorg (KNOV, LHV, NVOG, NVK en NVVP (Pathologie)), worden 98% van alle zwangerschappen en bevallingen geregistreerd in een landelijke database. In die database staan gegevens over welk zorg de moeder heeft gehad, hoe de bevalling is verlopen, over het kind, et cetera. Op basis van die data analyseert Rosman de perinatale zorg in Nederland en gebruikt dit voor het opstellen van nieuwe risicoprofielen.

​Integreren in onderwijs en verbinding met andere lectoraten

Rosman ziet kansen in verbinding met de andere lectoraten en voor zowel bachelor studenten Verloskunde en masterstudenten Physician Assistant-Klinische Verloskunde: “Vanuit mijn thema kan ik ze wellicht bij hun onderzoeksvragen onderbouwing geven met perinatale gegevens. Samen kunnen we onze studenten mooie onderzoeksvragen voorleggen die bijdragen aan de praktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van de student tot een breed ontwikkelde professional.”

Ageeth Rosman blijft naast haar lectoraat ook werkzaam als docent bij de Master Physician Assistant Klinische Verloskunde van Hogeschool Rotterdam en als senioronderzoeker bij Perined. Zij promoveerde in 2014 aan de Universiteit van Amsterdam met een onderzoek naar het verbeteren van het beleid rondom de stuitligging.

De KNOV feliciteert Ageeth Rosman van harte met deze benoeming.