Nieuwsbericht

25 november 2019

Op 22 november jl. is Ageeth Rosman door het College van Bestuur van het Instituut voor Gezondheidszorg /Hogeschool Rotterdam benoemd tot lector met als lectoraatsthema ‘Registratie en audit’. In het bijzonder past Ageeth dit toe op de perinatale zorg. Ageeth werkt momenteel zowel bij de master Physician Assistant - Klinische Verloskunde als bij Perined.

De KNOV feliciteert Ageeth van harte met deze promotie en wensen haar veel succes met haar praktijkgericht onderzoek.