Nieuwsbericht

20 november 2019

De model-toelatingsovereenkomst van de KNOV en NVZ biedt verloskundigen en ziekenhuizen een basis om hun onderlinge juridische verhouding te regelen, voor zover het de poliklinische partus betreft. Na bijstelling in 2015, wordt nu opnieuw gezamenlijk door de KNOV en NVZ de model-toelatingsovereenkomst geactualiseerd.

De KNOV zet in dit proces, op basis van casuïstiek van leden in de afgelopen jaren, in het bijzonder in op:

  • Behoud van keuzevrijheid van de cliënt, opname van de Leidraad verloskundige zorg buiten de richtlijnen
  • Gelijkwaardigheid tussen partijen
  • Actualisatie wet- en regelgeving

In het overleg met de NVZ zijn deze punten ingebracht en afspraken gemaakt over de noodzakelijke aanpassingen van de modelovereenkomst. De volgende stap is een voorstel tot tekstuele aanpassingen. Deze worden in een volgend overleg tussen de betrokken partijen besproken. Begin 2020 wordt verwacht dat de definitieve geactualiseerde versie van de model toelatingsovereenkomst gereed is.