Nieuwsbericht

22 juni 2018

De activiteiten van het regioteam worden gecontinueerd en tegelijkertijd, gedurende de komende maanden, geborgd in de KNOV-organisatie.

Over dit thema was onder leden veel onduidelijkheid ontstaan. Daarom is het belangrijk te melden dat leden in de regio ondersteuning vanuit de KNOV blijven ontvangen.

Ontstaan

In het ledenonderzoek van Noordam (2017) en uit kritieken van leden tijdens de ALV juni 2017 kwam duidelijk naar voren dat de ondersteuning en zichtbaarheid van de KNOV in de regio's onvoldoende was. Daarom is gestart met een 'aanjaagteam', een team dat in versneld tempo de regio's (op maat) kon ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van implementatie van de zorgstandaard, financierings- en organisatiemodellen, substitutie, optimale positionering en profilering van preventie en belangenbehartiging. Het team bestond uit experts vanuit de bureauorganisatie van de KNOV en specifieke externe expertise via ZZP'ers.

Resultaat

Deze aanjaagfunctie, vorm gegeven via een team, heeft ertoe geleid dat er nu goed zicht is op ontwikkelingen binnen de regio's. De KNOV biedt ondersteuningsactiviteiten waar regio's behoefte aan hebben (bijvoorbeeld rond de zorggroepen). Het team maakt daarbij o.a. gebruik van best- practices uit voorloopregio's. Daar worden ontwikkelingen doorgemaakt waar andere regio's, via het ontsluiten van opgedane kennis en met ontwikkelde tools, later gebruik van kunnen maken. Op deze wijze ontstaat een efficiënte en effectieve olievlekwerking in de vereniging. Ook de co-creatie met Nyenrode (train-the-trainer concept) is regionaal ingezet, om krachten van verloskundigen in de regio te versterken en verloskundige regio's te stimuleren met heldere visie en/of doelstellingen.

In de komende maanden

De werkwijze van het aanjaagteam was nieuw en heeft, zoals gezegd, veel opgeleverd. Nu is de tijd gekomen ook verbinding te maken met andere experts (bijvoorbeeld rond kwaliteit en professie) én na te denken over de structurele manier waarop we binnen de KNOV om willen gaan met accountmanagement. Duidelijk is dat daarbij zowel de Nyenrodecoaches als experts vanuit het bureau een rol blijven vervullen en ondersteuning blijven verzorgen in de regio. Maar wellicht is er meer nodig. Het totale model wordt in de komende maanden uitgedacht. Uiteraard met de inbreng van de mensen die in het aanjaagteam hebben gezeten. Want zij weten uit de eerste hand waar de leden behoefte aan hebben. Dat betekent dat zowel de KNOV-medewerkers als de ZZP-ers die in het aanjaagteam zaten in beeld blijven en ondersteuning blijven verzorgen in de regio's. Voor die laatste groep betekent dat contractverlengingen. Wordt vervolgd!