Nieuwsbericht

07 februari 2022

De FBZ heeft samen met andere vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten met de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen. De KNOV, die als beroepsorganisatie is aangesloten bij de FBZ, is samen met de andere beroepsorganisaties gevraagd of wij kunnen instemmen met deze CAO. De KNOV zal haar oordeel baseren op de uitkomsten van een achterbanraadpleging, waarbij de meerderheid van de uitkomst van de stemmen doorslaggevend is.

Alle verloskundigen die werkzaam zijn in een (niet academisch) ziekenhuis ontvangen een persoonlijke mail. In deze mail is een link opgenomen waarmee zij anoniem hun stem kunnen uitbrengen. Een toelichting op het proces en de scenario’s lees je in het memo van de FBZ. Reacties kunnen tot en met 13 februari uitgebracht worden.

Ben jij werkzaam in een (niet academisch) ziekenhuis, lid van de KNOV en heb je de mail niet ontvangen? Stuur dan een berichtje aan info@knov.nl en we zorgen dat je deze mail alsnog krijgt.