Nieuwsbericht

08 december 2022

De Tweede Kamer debatteert op 14 december met minister Kuipers (VWS) over leefstijlpreventie. Samen met ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, LHV, NHG, V&VN heeft de KNOV hiervoor input gegeven in een gezamenlijke brief. We roepen de partijen op om samen te bewegen van zorg naar gezondheid!

Onze gezamenlijke inzet

Wij roepen in de brief de Kamer en het kabinet in de volle breedte op: 
1. Help de burger bij het maken van gezondere keuzes, door de gehele leefomgeving gezonder in te richten.  
2. Geef zorgprofessionals ‘meer tijd voor de patiënt/cliënt’.  
3. Creëer randvoorwaarden voor demedicalisering: sociale problematiek moet opgelost worden in het sociale domein, niet in de zorg. Er moeten goed toegankelijke en overzichtelijke verwijsmogelijkheden zijn naar het sociaal domein. Gemeenten hebben hierbij ondersteuning nodig van Rijksoverheid.  
4. Creëer randvoorwaarden voor intensieve samenwerking in de eerste lijn.  
5. Middelen voor de organisatie en ondersteuning van de samenwerking op het gebied van preventie en gezondheid die echt het verschil gaan maken. Trek hier een meerjarige agenda voor uit. 
 
Bekijk hier de gezamenlijke brief.