Nieuwsbericht

14 januari 2022

De KNOV heeft, naar aanleiding van de actuele situatie rondom Corona vaccinaties, juridisch advies gevraagd over de aansprakelijkheid van verloskundigen bij schade door een vaccinatie geplaatst door een verloskundige. Er is géén sprake van aansprakelijkheid als: 

  • verloskundige zich heeft gehouden aan de richtlijnen (van het RIVM en de KNOV)  en dus heeft gehandeld in overeenstemming met de professionele standaard;
  • cliënt goed geïnformeerd is over de bijwerkingen (aanbeveling: maak hierover aantekeningen in cliëntdossier); 
  • de bijwerkingen op het moment van toedienen nog niet bekend waren en de cliënt hierover dus niet geïnformeerd kon worden. 

Deze informatie is verwerkt in onderstaande documenten die je ook terugvindt op de coronapagina