Nieuwsbericht

06 september 2023

Tijdens de ALV van BEN op 29 augustus is positief gestemd over het doorvoeren van enkele wijzigingen in het Klachten- en Bezwaarreglement. Het betreft enkele verduidelijkingen in de tekst en enkele inhoudelijke aanpassingen. Het aangepaste reglement wordt gepubliceerd en gaat in op 8 september 2023.

Een belangrijke wijziging gaat over de indientermijn van een bezwaar: 

Artikel 8.1.a: 

Iedereen die vanaf 1 januari 2022 tot publicatie van het Klachten- en Bezwaarreglement op 1 juli 2023 een bezwaar had willen indienen, maar die mogelijkheid niet had omdat er nog geen Bezwaarcommissie was, heeft de mogelijkheid dit alsnog te doen binnen 6 weken vanaf publicatie van het aangepaste reglement. Dus uiterlijk 20 oktober 2023.

Voor iedereen die niet voldoet aan Artikel 8.1.a van dit Klachten- en bezwaarreglement geldt de volgende regel:

Een bezwaar kan worden ingediend binnen 6 weken nadat de echoscopist het besluit op een eerder ingediende klacht heeft ontvangen of binnen 6 weken nadat de echoscopist bericht heeft ontvangen over de onvoldoende beoordeling van de second opinion van het herkansingslogboek.

Alle informatie over het Klachten- en Bezwaarreglement vind je op de website van de BEN.